+38 (068) 681-81-81 +38 (099) 449-49-49 +38 (044) 229-81-81 м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.15- 17

Iсторія створення

Кредитна спілка «РОСТОВЩИК» (далі — кредитна спілка) — є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених законодавством України. Це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах і діє  на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» , інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

 

Діяльність кредитної спілки розпочалася у грудні 2015р під назвою КС «ТРИ Д: ДОПОМОГА, ДОБРОБУТ, ДОВІРА»

08.12.2015р. КС «ТРИ Д: ДОПОМОГА, ДОБРОБУТ, ДОВІРА» отримано свідоцтво КС № 972 про реєстрацію фінансової установи.

29.12.2015р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг прийнято Розпорядження №3515 про видачу КС «ТРИ Д: ДОПОМОГА, ДОБРОБУТ, ДОВІРА» ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та ліцензії на провадження діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

20.11.2017р. рішенням установчих зборів (Протокол № 4 від 20 листопада  2017 року) КС «ТРИ Д: ДОПОМОГА, ДОБРОБУТ, ДОВІРА» була перейменована у КС «РОСТОВЩИК» , було змінено місце знаходження , юридична адреса та ознаки членства.

 

Перелік фінансових послуг, що надаються Кредитною спілкою (фінансовою установою:

  1. Надання кредитів членам кредитної спілки;
  2. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

 

Метою створення та основними завданнями кредитної спілки являється: задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Для досягнення своєї мети, кредитна спілка:

  1. приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;
  2. надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
  3. залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;
  4. здійснює інші види діяльності, передбачені Статутом спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах: добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки, рівноправності членів кредитної спілки і самоврядування, гласності.

Ознака членства у кредитній спілці: членами Кредитної спілки «РОСТОВЩИК»  можуть бути громадяни України, які є членами громадської організаціі  «Всеукраїнська правозахисна організація « ДОПОМОГА,ДОБРОБУТ,ДОВІРА»  (Головною метою Організації є сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на основі принципу верховенства права, сприяння формуванню індивідуальної правової і політичної свідомості і культури, розвитку юридичної професії, розвитку правової культури та правосвідомості суб’єктів права, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів організації .).  При цьому, зміна ознак не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

Особливість кредитної спілки – полягає у задоволенні потреб членів у наданні послуг, але не в отриманні прибутку, що принципово відрізняє кредитні спілки від інших фінансових установ. Таким чином, члени спілки є одночасно власниками і клієнтами. Будь який член кредитної спілки, незалежно від моменту вступу, має ті самі управлінські та майнові права, що й перші засновники.