Установчі документи

Статут кредитної спілки «Ростовщик»  (затверджений протоколом Загальних зборів від 20.11.17)