Свідоцтва

Свідоцтво
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи
Дата прийняття та номер розпорядження про схвалення рішення про видачу
свідоцтва:
 08.12.2015 №3046
 Реєстраційний номер:  14103252
 Серія та номер свідоцтва:  КС № 972
 Дата видачі свідоцтва:  08.12.2015
Код фінансової установи:  14