Ліцензії

Ліцензії
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Рішення про видачу ліцензії: від 29.12.2015 № 3515
Строк дії ліцензії: безстрокова
Дата видачі ліцензії: 29.12.2015

Рішення про видачу ліцензії: від29.12.2015 № 3515
Строк дії ліцензії: безстрокова
Дата видачі ліцензії: 29.12.2015 

Види діяльності діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

смотреть статут