+38 (068) 681-81-81 +38 (099) 449-49-49 +38 (044) 229-81-81 м.Київ, вул.Дмитрівська, буд.15- 17

Процентні ставки по депозитам для фізичних осіб в КС «Ростовщик»

Термін розміщення вкладу, місСума вкладу (депозиту), грнСтавки за вкладами (депозитами), %Поповнення вкладуДострокове розірвання вкладу
Виплата %, щомісячноВиплата %, в кінці терміну
Строкові вклади61 000,00 - 100 000,001517ТакТак
Строкові вклади121 000,00 - 100 000,001820ТакТак

Шановні члени КС Ростовщик!

У звязку з проведенням чергових загальних зборів членів кредитної спілки 22.10.2021 року обслуговування членів спілки у м. Києві буде здійснюватись за адресою м.Київ , вул. Антоновича, буд.115.

Відділення за адресою м. Київ, вул.Дмитріївська 22.10.21 не працює.

Звертаємо Вашу увагу!

Режим роботи КС «Ростовщик»:

Відділення №1  м. Київ, Україна, 03150, вул. Антоновича, буд.115, 2 поверх

 понеділок - п'ятниця: 10:00 – 18:00;

субота: 10:00 – 15:00;

неділя: вихідний.

м. Київ, Україна, 01054, вул.Дмитрівська, буд.15-17,прим.19

понеділок - п'ятниця: 10:00 – 18:00;

субота, неділя: вихідний.

Місія Кредитної спілки «РОСТОВЩИК» — фінансова допомога членам кредитної спілки задля забезпечення їх добробуту з довірою до кожного.

Спочатку наша Кредитна спілка була створена для забезпечення потреб громадян України, які задіяні у фармацевтичній галузі, але в процесі діяльності ми прийшли до рішення про розширення діяльності на  громадян, які потребують фінансової допомоги і які мають ознаку членства в громадській організаціі «Всеукраїнська правозахисна організація « ДОПОМОГА,ДОБРОБУТ,ДОВІРА»

Ми гарантуємо нашим клієнтам конфіденційність, індивідуальний підхід та виконання всіх своїх зобов’язань.

 

Інформація для користувачів фінансових послуг
Інформація для користувачів фінансових послуг

Інформація клієнту на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-111

Особа, яка надає фінансові послуги

Найменування: Кредитна спілка “РОСТОВЩИК” (КС “РОСТОВЩИК”) 

Місцезнаходження: 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 15-17, офіс 19

Адреса електронної пошти кредитної спілки: ksrostovshik@gmail.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 15-17, офіс 19 

Особа, яка надає посередницькі послуги - відсутня 

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки: дата реєстрації - 18.12.2015, дата запису - 08.12.2015, номер запису- 3046 

Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ: серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: КС №972 дата видачі Держфінпослуг свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 08.12.2015 

Інформація щодо наявності в кредитної спілки, права на надання відповідної фінансової

послуги: 

Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження №3515 від 29.12.2015) на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 

Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

Надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження №1328 від 16.06.2016) на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг: 

Національний банк України, 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 тел: 0-800-505-240, e-mail: nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/ 

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 

Фінансова послуга - загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат

 1. Згідно пп. 165.1.29. п. 165.1 cm. 165 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також' основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти.

 

Відповідно до п. 170.4. cm. 170 І1КУ, при отримані фізичною особою процентів від спілки за договором про залучення внеску' (вкладу) на депозитний рахунок, кредитною спілкою, як податковим агентом під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів, у строки, визначені Г1КУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 cm. 167 ПКУ (18%), із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу - платника податку’, якій нараховані такі доходи.

Згідно п.п.16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування. 

 1. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом/початкову суму.

За порушення умов договору сторони несуть цивільно-правову, кримінальну та інші види відповідальність передбаченні чинним законодавством України та відповідними пунктами договору. Зокрема, цивільно-правову відповідальність сторони несуть у вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання грошового зобов'язання (ч.2 cm. 625 ЦК України). При створені позичальником заборгованості за договором, яка склалася внаслідок неналежної сипати кредиту та/або процентів за користування кредитом, без поважних причин, про що кредитор не був повідомлений у письмовому вигляді за 5 (п’ять) робочих днів до моменту розрахунку’, позичальник несе відповідальність у вигляді додаткових 30% (процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених кредиту та/або нарахованих процентів.

Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг - відсутні, крім випадків: 

 • у разі, якщо застава майна, відповідно до вимог чинного законодавства України, вимагає проведення оцінки предмета забезпечення виключно суб’єктом оціночної діяльності. Така оцінка проводиться за рахунок позичальника; 
 • у разі, якщо предметом застави виступає транспортний засіб, сільськогосподарська та інша спецтехніка, такий предмет застави підлягає обов’язковому страхуванню по програмі КАСКО у будь-якій страховій компанії (крім випадків, коли характеристики такого майна не підпадають під умови страхування по програмі КАСКО), яка мас право на надання відповідних послуг, протягом усього строку кредитування з умовою зазначення вигодонабувачем кредитодавця. Вибір страхової компанії та оплата її послуг здійснюється позичальником; 
 • нотаріального посвідчення договорів забезпечення, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Вибір нотаріуса та оплата його послуг та усіх необхідних платежів (зборів) щодо реєстрації обтяження/зняття обтяження - здійснюється позичальником.

Вартість послуг третіх осіб встановлюється виключно такими особами. У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надається позичальнику третьою особою під час укладення договору та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг.

Щодо споживчого кредитування 

До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обгрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Зазначена інформація безоплатно надається кредитодавцем споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до Закону України «Про захист прав споживачів», у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладанням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності.

Договір про надання фінансових послуг

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: право наявне згідно договору про споживчий кредит.

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: позичальник мас право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитись від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцяти денного строку’. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору позичальник зобов'язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв язку з відмовою від цього договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): мінімальний строк дії договору не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: 

 • кредитний договір позичальник має право достроково розірвати кредитний договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, та інших платежів по цьому Договору якщо вони є. Позичальник мас право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов ’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Якщо Позичальник скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов 'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов ’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту - договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок -вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір (у разі якщо таке право передбачено договором) з дотриманням таких правил:

 • договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок - вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір (у разі якщо таке право передбачено договором) з дотриманням таких правил:
 1. вкладник зобов’язаний повідомити кредитну спілку про свій намір достроково розірвати договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання Договору (вимоги про повернення Внеску);
 2. нараховані проценти за внеском перераховуються з початку дії цього договору за процентною ставкою, що встановлена у кредитній спілці за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу станом на дату повернення внеску за фактичний строк користування внеском. При цьому різниця між фактично отриманими Вкладником процентами за ставкою, що встановлена у Спілці для внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок до запитання станом на дату повернення Внеску, на підставі здійсненого Спілкою перерахунку повертається Спілці Вкладником в день повернення Внеску.
 3. якщо договором передбачено перерахунок  нарахованих на вклад процентів, вкладник зобов’язаний повернути спілці надмірно отримані проценти. Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватись:
 • шляхом їх внесення до каси кредитної спілки;
 • шляхом їх внесення на поточний рахунок кредитної спілки у банку;
 • шляхом їх відрахування з грошових коштів за внеском, які б мали бути повернуті вкладнику, згідно умов договору.
 1. кредитна спілка зобов’язана повернути вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов договору впродовж 30( тридцяти)  робочих днів з дня отримання повідомлення від вкладника про розірвання договору;

За вкладом «На вимогу» вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір (у разі якщо таке право передбачено договором) з дотриманням таких правил:

 1. вкладник зобов’язаний повідомити кредитну спілку про свій намір достроково розірвати договір шляхом подання письмової вимоги про повернення суми вкладу у повному розмірі та нарахованих, але несплачених процентів;
 2. спілка зобов’язана повернути вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього договору на першу вимогу вкладника.( в день надходження до спілки письмової  вимоги від вкладника про повернення суми вкладу у повному розмірі та нарахованих, але несплачених процентів

Днем припинення нарахування процентів за вкладом є запланована дата розірвання цього договору вказана вкладником в повідомленні про розірвання цього договору.

Порядок внесення змін та доповнень до договору: будь-які зміни і доповнення до договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами, шляхом укладення додаткового договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: /ддн процентної ставки - фіксована, не може бути збільшена.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються згідно Закону України «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до: 

Національний банк України

01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240,
e-mail: nbu@bank.gov.ua
веб-сайт https://bank.gov. иа/ 

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, l l -б, м. Київ-8, 01601 

Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродсп оживслужба) 

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, І,
тел.: (044) 279-12-70,
e-mail: info@dpss.gov.ua,
веб-сайт http://www.consumer.gov.ua 

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства: законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги.